Using EBYVCP Primary Sources in the Classroom
YIVO Vilniaus kolekcijos pristatymas mokyklose

LANGUAGE/KALBA:    English    |    Lietuvių

AboutApie

"Using Edward Blank YIVO Vilna Collections in the Classroom" was a two-day joint conference organized in 2018 by the YIVO Institute for Jewish Research and the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania in Vilnius to plan curricula and resources for teaching the history and culture of Jews in Lithuania in Lithuanian primary and secondary schools. The conference invited an international group of scholars and local teachers to explore a range of issues in Lithuanian Jewish life before the Holocaust for presentation in the curriculum.

The focus was on realizing the potential of the newly digitized primary sources of the Edward Blank YIVO Vilna Online Collections project (EBYVOC). EBYVOC is a partnership between YIVO, the Lithuanian Central State Archives, the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, and the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. The 7-year initiative aims to preserve, digitize, and reunite YIVO's pre-war library and archival collections located in New York City and Vilnius, Lithuania through a dedicated free-access web portal. It will also digitally reconstruct the historic, private Strashun Library of Vilna, one of the greatest pre-war libraries of Europe. These treasures, which were dispersed in World War II, are collectively known as the Vilna Collections. These unique materials, saved from the destruction of the Holocaust but dispersed because of Nazi looting, represent the rich and vibrant Jewish civilization that flourished in Eastern Europe for over 1,000 years. The project will create the world's largest online archives on pre-war East European Jewry. A prototype of the web portal that includes a sample of the digitized books and documents launched in January 2018.

Made possible with generous support of the Baltic American Freedom Foundation and the Lithuanian Council for Culture

Interested in learning more about this project? Contact Lara Lempertiene (Lithuanian-language inquiries) or Roberta Newman (English-language inquiries)

CONFERENCE TEAM:

Martynas Mažvydas National Library of Lithuania

Jolanta Budriūnienė, Head, Lituanica Department 

Larisa Lempertiene, Head,  Judaica Research Centre

Kristina Dūdaitė, Supervisor & Researcher,  Judaica Research Centre

Miglė Anušauskaitė, Senior researcher, Judaica Research Centre

YIVO Institute for Jewish Research

Jonathan Brent, Chief Executive Officer 

Roberta Newman, Director of Digital Initiatives

Stefanie Halpern, Assistant Director, YIVO Archives

Ben Kaplan, Education Administrator

Sarah Ponichtera, Project Manager, Edward Blank YIVO Vilna Collections Project

 

WEBSITE:

Curators: Roberta Newman, Stefanie Halpern

Writers: Roberta Newman, Stefanie Halpern, Ben Kaplan

Translator: Agneshka Avin

Development & Design: Jamie Katz; Tory Moore of Electrodiva; Alix Brandwein

Special thanks to: Lili Brown, Debbie Calise, Ethan Levenson, Sarah Ponichtera, Lorin Sklamberg, Vital Zajka

Apie

„Pirminių Edwardo Blanko virtualių Vilniaus kolekcijų projekto šaltinių naudojimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programose“ – tai bendra praktinė Niujorko YIVO instituto ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dviejų dienų konferencija, įvykusi 2018 m., kurios tikslas – pristatyti metodinę medžiagą ir šaltinius, skirtus mokyti apie Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą šalies pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose. Konferencijos dalyviai –užsienio mokslininkai ir vietos mokytojai, besidomintys, kaip įvairias Lietuvos žydų gyvenimo iki Holokausto sritis įtraukti į mokymo programas.

Pagrindinis dėmesys buvo skirtas skaitmeninamiems „Edwardo Blanko YIVO Vilniaus virtualių kolekcijų projekto“ (Edward Blank YIVO Vilna Online Collections Project) pirminiams šaltiniams. Projektą vykdo Niujorke veikiantis YIVO institutas bendradarbiaudamas su Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Šiuo 7 metų trukmės (2014–2021 m.) projektu siekiama išsaugoti, suskaitmeninti ir specialiame lengvai prieinamame žiniatinklio portale sujungti Niujorke ir Vilniuje esančius prieškarinius YIVO archyvus, virtualiojoje erdvėje atkurti Vilniuje veikusią Mato Strašuno biblioteką, prieškariu buvusią viena didžiausių bibliotekų Europoje. Šie Antrojo pasaulinio karo metais atskirti kultūros lobiai yra žinomi kaip „Vilniaus kolekcija“.

Ši nuo sunaikinimo išgelbėta, tačiau nacių grobimų išsklaidyta unikali medžiaga pristato turtingą ir gyvybingą žydų civilizaciją, kuri per tūkstantmetį klestėjo Rytų Europoje. Įgyvendinamo projekto metu bus sukurtas didžiausias pasaulyje interaktyvusis atminties archyvas apie prieškario Rytų Europos žydų visuomenę. Projekto rezultatu taps stambiausias pasaulyje internetinis archyvas, skirtas Rytų Europos žydų gyvenimui iki Holokausto. Bandomoji projekto svetainė, kurioje pristatyti suskaitmenintų  knygų ir rankraščių pavyzdžiai, yra prieinama nuo 2018 m. sausio.   

 

Projektą parėmė Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas ir Lietuvos kultūros taryba.

 

Norėtumėte apie šį projektą ir jo tęstinumą sužinoti daugiau? Susisiekite su Lara Lempertiene  (lietuvių kalba), Roberta Newman (anglų kalba).

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Jolanta Budriūnienė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė

Larisa Lempertiene, Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro direktorė

Kristina Dūdaitė, Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vyriausioji metodininkė-tyrėja

Miglė Anušauskaitė, Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vyriausioji metodininkė-tyrėja

 

Žydų mokslinių tyrimų institutas YIVO

Jonathan Brent, YIVO direktorius

Roberta Newman, skaitmeninių iniciatyvų vadovė

Stefanie Halpern, YIVO archyvų direktoriaus pavaduotoja

Ben Kaplan, švietimo programų koordinatorius

Sarah Ponichtera, YIVO Vilniaus projekto vadovė

 

TINKLALAPIO KŪRĖJAI:

Kuratoriai: Roberta Newman, Stefanie Halpern

Teksto autoriai: Roberta Newman, Stefanie Halpern, Ben Kaplan

Vertėja: Agnieška Avin

Dizainas: Jamie Katz, Tory Moore („Electrodiva“), Alix Brandwein

Ypatinga padėka: Lili Brown, Debbie Calise, Ethan Levenson, Sarah Ponichtera, Lorin Sklamberg, Vital Zajka