Using EBYVCP Primary Sources in the Classroom
YIVO Vilniaus kolekcijos pristatymas mokyklose

LANGUAGE/KALBA:    English    |    Lietuvių

Popular Science

nl-KC203628_b.m-0015.jpg

Title

Popular Science
Populiarusis mokslas

Date

1900 ca
Apytiksliai 1900-ieji

Description

Illustration from “Tales About Air,” a late 19th-century work of popular science by Julius Wagner, translated from Russian into Yiddish and published Vilna around 1900. The book is an introduction to the properties of air, air pressure, and wind. It was a time when there was an increased appetite and audience for Yiddish books on secular subjects, especially on the part of serious young autodidacts who had no opportunity for more formal education.
Iliustracija iš XIX a. pabaigoje parašytosJuliaus Vagnerio mokslo populiarinamosios knygos „Pasakojimai apie orą“,kuri išversta iš rusų į jidiš kalbą ir išleista Vilniuje apie 1900-uosius. Tai – įvadas į mokslą apie orą, oro slėgį ir vėjo savybes. Tuo laikotarpiu išaugo pasaulietinėmis temomis besidominčių skaitytojų, skaitančių jidiš kalba, skaičius, atsirado ypač daug rimtų jaunų savamokslių, neturinčių galimybės tęsti formalių mokslų.

Rights

Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Citation

“Popular Science,” Vilna in the Classroom, accessed September 25, 2020, https://teach.yivo.org/items/show/3161.
“Popular Science,” Vilna in the Classroom, accessed September 25, 2020, https://teach.yivo.org/items/show/3161.