Using EBYVCP Primary Sources in the Classroom
YIVO Vilniaus kolekcijos pristatymas mokyklose

LANGUAGE/KALBA:    English    |    Lietuvių

Sports & LeisureSportas ir laisvalaikis

What did Jewish teenagers do for fun? The answer is no great surprise. Like teenagers everywhere, Jewish teens enjoyed activities like ice-skating, cycling, hiking, and going to the movies. Free lending libraries were popular with those who liked to read. Boys in particular were fond of sports, like swimming and playing soccer.

The years between World War I and World War II were the heyday of Jewish youth movements. There were Zionist youth movements that promoted the idea that the best future for Jews would be the creation of a Jewish state in the Land of Israel, the ancestral homeland of Jews. There were socialist Jewish youth movements that saw the future as one where Jews would be full citizens of a world based on economic justice and equality for all. There were religious Jewish youth groups that emphasized religious over secular values.

Some of these organizations also maintained their own networks of sports clubs and even their own soccer teams.

For many Jewish children and teenagers, youth groups were the center of life, offering them not only the opportunity to participate in sports and leisure activities, but also a strong sense of community.

Kaip žydų paaugliai leisdavo laisvalaikį? Atsakymas neturėtų stebinti. Kaip ir visur kitur, žydų paaugliaimėgo čiuožinėti, važinėtis dviračiu, leistis į pėsčiųjų žygius, žiūrėti filmus. Mėgstantys skaityti lankydavosi bibliotekose. Vaikinai ypač mėgdavo sportuoti, pavyzdžiui, plaukioti ar žaisti futbolą.

Tarpukario metais klestėjo žydų jaunimo judėjimai. Sionistiniai jaunimo judėjimai palaikė idėją, kad geriausia ateitis žydams yra Izraelio valstybės sukūrimas žydų protėvių žemėse. Socialistiniai žydų jaunimo judėjimai ateitį įsivaizdavo tokią, kurioje žydai būtų visaverčiai pasaulio, kuriame klestėtų ekonominis teisingumas ir lygybė, piliečiai. Religinės žydų jaunimo grupės pabrėždavo religinių, o ne pasaulietinių vertybių svarbą.

Sportas ir laisvalaikis